POMNIK ADAMA MICKIEWICZA

ul. Krakowskie Przedmieście

Pomnik został odsłonięty w setną rocznicę urodzin poety - 24 grudnia 1898 roku. Jest dziełem Cypriana Godebskiego wnuka bohatera bitwy raszyńskiej. Prezesem komitetu budowy został Michał Radziwiłł, a wiceprezesem Henryk Sienkiewicz. Koszt realizacji pokryto ze składek społeczeństwa. Posąg Mickiewicza odlano w brązie w pracowni P. Lippiego w Pistoi i ustawiono na cokole z granitu włoskiego z Baveno. Pomnik otoczono kutym w żelazie ogrodzeniem według projektu Zenona Chrzanowskiego. Na uroczystości Na uroczystości odsłąnięcia, wobec sprzeciwu władz, nie wygłoszono żadnych przemówień; odegrano jedynie modlitwę Halki z opery Moniuszki. W czasie rewolucji 1905 spod pomnika ruszyłą wielka demonstracja patriotyczna. W latach okupacji monument został zniszczony. Zrekonstruowany przy współudziale firmy "Bracia Łopieńscy" i odsłonięty 28 stycznia 1950 przez prezydenta Bolesława Bieruta