SPOŁECZNY KOMITET WYSTAWY Z OKAZJI 50-LECIA NATO

przygotowywanej pod patronatem

Prof. Alicji Grześkowiak, Marszałka Senatu RP

“Za wolność Waszą i naszą – Sprawa Niepodległości Rzeczypospolitej”

 

 J.E. ks.gen.dyw. Sławoj L. Głódź, Biskup Polowy WP - Uczestnik Konferencji Duszpasterstw NATO

Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent II RP na Uchodźstwie

Inicjator Wystawy i Koordynator Komitetu,

Wojciech Ziembiński, przewodn. Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej-KSN, przewodn. Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej,

przewodn. Rady Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Edward Moskal, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Michael M. Dutkowski, prezes KPA Płdn. Kalifornii, prezes Solidarność California

Piotr Ł. Andrzejewski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP

Wojciech Łączkowski, prof. prawa publicznego UAM i KUL

Maciej R. Gielecki, Wojewoda Warszawski

Wiesław J. Wysocki, prof. historii ATK /p.o. Notariusza Ordynariatu Polowego WP/

Zdzisław Szpakowski, żołnierz Polski Walczącej i powojennego Zbrojnego Podziemia /wykładowca współczesnej historii na KUL/

Leszek Żebrowski, historyk konspiracji niepodległościowej 1939-1956

adw. Andrzej Rościszewski, koordynator SKK - Projektu Obywatelskiego “Solidarności”, Konstytucji przywracającej ciągłość z II RP

Wiesław Krawczyński, wiceprzew. ZG Związku Sybiraków / żołnierz AK, na Syberii 1945-1956/

Stanisław Mitraszewski, prezes RN Federacji Organizacji Kresowych - Pełnomocnik Komitetu

arch. Konrad Chmielewski, scenograf Wystawy – Pełnomocnik Komitetu

Zespół Konsultantów i Ekspertów Komitetu:

dr Andrzej Stawarz, przewodn. Zespołu, Dyrektor Muzeum Niepodległości,

zabezpieczającego wypożyczone Muzealia

płk Zdzisław Sawicki, Kustosz Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum WP

Jędrzej Tucholski, przewodn. Zarządu Polskiej Fundacji Katyńskiej

Leon Komornicki, przewodn. Zarządu Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

dr Jakub Karpiński, politolog

  ___________________________________________________________________________________________________________________

Adres Komitetu: Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

Konto Depozytowe Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansowy (Wystawa 50-lecia), Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa:

Bank Przemysłowo - Handlowy S.A., III Odział w Warszawie, nr 10601057 – 518 – 30000 – 622001