Orangem.gif (3586 bytes)

Najstarsza istniejąca pieczęć herbowa Warszawy pochodzi z 1390 roku. Przedstawia ona zwierzę z ptasimi łapami i smoczym tułowiem pokrytym łuskami. Górna część ciała jest popiersiem męskim, głowa nakryta hełmem, w rękach tarcza i miecz. W ciągu XVI wieku w herbie Warszawy tułów męski zostaje zastąpiony kobiecym, znika hełm z głowy, zjawiają się u bioder skrzydła smocze i jaszczurczy ogon. Pierwsza syrena (kobieta-ryba) z mieczem i tarczą pojawia się w 1622 roku. Obecny herb Warszawy został przyjęty w wyniku konkursu przeprowadzonego w 1938 roku. Po dziś dzień nie został zmieniony.

Orangem.gif (3586 bytes)