Początki miasta Warszawy sięgają przełomu XIII i XIV wieku, aczkolwiek badania archeologiczne ostatnich lat odkryły na tym terenie ślady osadnictwa już z X wieku. Dokładnej daty założenia miasta nie można podać, ponieważ zaginął dokument lokacyjny. W 1343 roku Warszawa jest stolicą księstwa mazowieckiego - prowincji wchodzącej w skład ówczesnego Państwa Polskiego.

W ciągu XV i XVI wieku miasto wzbogaca się i rośnie intensywnie dzięki dogodnemu położeniu w centrum państwa, nad rzeką Wisłą, którą biegł ważny szlak wodny. Wreszcie w 1596 roku król Zygmunt III Waza wraz ze swym dworem przenosi się na stałe do Warszawy, która staje się odtąd stolicą Polski.

Na początku XVII wieku ludność stolicy dziesiątkują epidemie i pożary. Później miasto plądrują wojska szwedzkie, a na początku XVIII stulecia wojska saskie, rosyjskie i pruskie. Warszawa traci powoli na znaczeniu, aby znów po 1720 roku ożyć na nowo. Szybko wzrasta ludność miasta, powstają nowe założenia urbanistyczne, następuje rozwój gospodarczy, a w okresie Oświecenia następuje największy rozkwit stolicy. Rozkwit ten trwał jednak niedługo. Drugi i trzeci rozbiór Polski przekreśla niedawne osiągnięcia. Represje nasilające się w zaborze Rosyjskim i Pruskim powodują upadek państwa Polskiego.

Miasto znów ożywia się przejściowo w latach 1815 - 1830, jako stolica utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Kongresowego. Powstaje wówczas wiele reprezentacyjnych budynków, zostaje otwarty uniwersytet.

Kolejne powstania 1830 i 1863 były dowodem gorącego patriotyzmu warszawiaków i walki głównie z rosyjskim zaborcą, ale jednocześnie powodem dalszych spustoszeń i represji.

Okres po powstaniowy jest nieco pomyślniejszy dla Warszawy, zwłaszcza w miarę powstawania przemysłu w mieście. Szybko wzrazta ilość ludności, powstają nowe dzielnice, Warszawa staje się ośrodkiem kultury polskiej. Rozwija się tu twórczość znakomitych pisarzy - Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, oraz talent malarza Józefa Chełmońskiego.

Warszawa podczas pierwszej wojny światowej okupowana jest w latach 1915 - 1918 roku przez wojska niemieckie. Dwudziesto letni okres niepodległości po 1918 roku przyniósł miastu szereg zmian. W 1926 roku następuje przewrót majowy przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego.

W roku 1939, 46%   budynków mieszkalnych nie posiadało kanalizacji. W tym roku Warszawa osiąga niemal milion trzysta tysięcy mieszkańców.

Pierwszego września 1939 roku na ziemie polskie wkroczyły wojska niemieckie, a 17 września tego roku zdradziecko uderzyła od tyłu na cofające się oddziały polskie Armia Sowiecka. Wybuch wojny zmienia całkowicie warunki życia. Warszawa okupacyjna staje się ośrodkiem oporu i walki z hitlerowskim okupantem. Kulminacyjnymi punktami tej walki było Powstanie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni i ogarnęło całą Warszawę lewobrzeżną. W okresie tym zginęło w czasie walki i zostało wymordowanych przez hitlerowców około dwieście tysięcy osób, w tym szesnaście tysięcy powstańców. Warszawa została doszczętnie spalona przez Niemców, na oczach zatrzymanej rozkazem dowództwa na prawym brzegu miasta Armii Sowieckiej. Warszawa stałą się posępną pustynią ruin i zgliszcz.

Zdjęcia zniszczonej Waraszawy.

Uległ zniszczeniu pod gruzami, padł pastwą pożaru lub został rozgrabiony nasz wielowiekowy dorobek kulturalny i gospodarczy. Całkowitemu zniszczeniu uległo w Warszawie jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia tysięcy budynków, czyli zostało zniszczone około 87% miasta. W ciągu całej okupacji zginęło z rąk hitlerowców około 3/4 miliona mieszkańców Warszawy. Nasza stolice w wyniku II wojny światowej była najbardziej zniszczonym miastem ze wszystkich milionowych miast świata.

1 lutego 1945 roku Utworzony po wojnie z nadania władz sowieckich Rząd postanawia, że Warszawa nadal pozostaje stolicą Polski i przystąpiono do odbudowy i przebudowy miasta.

W 1951 roku przyłączono do Warszawy ogromne obszary osiedli podmiejskich, tworząc zespół Wielkiej Warszawy o powierzchni 44.575 ha.

Obecnie Warszawa jest siedzibą władz państwowych, czołowym ośrodkiem nauki i kultury (trzynaście szkół wyższych oraz wiele nowopowstających szkół prywatnych, wielkim centrum przemysłowym.

Plany Warszawy.

Warszawa teraz.