Rozmiar: 263252 bajtów                                     ZYGMUNT GUTOWSKI
e-mail:   gutowski@warszawa.mazowsze.pl
- dziennikarz radiowy i telewizyjny, filmowiec, wykladowca
pracownik administracji publicznej
- magister inżynier elektronik - absolwent Politechniki Warszawskiej
- absolwent pięcioletniego Papieskiego Studium Teologicznego
- czlonek NSZZ "Solidarność"
ur. 1939 r. żona mgr biologii, córka mgr iberystyki

W latach 1962 - 1964 - inzynier w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych, po ukończeniu studiów na Wydziale Łączności (obecnie Elektroniki) Politechniki Warszawskiej. Redaktor Tygodnika "Politechnik", wiceprezes Zarzadu Srodowiskowego "AZS" w Warszawie, inicjator corocznej "Varsoviady Studentów" i Plebiscytu na Najlepszego Sportowca-Studenta oraz Sportowca AZS.
W latach 1964 do 1982 inżynier Stacji Radiowych i Telewizyjnych, a następnie - inżynier, naczelnik wydzialu technologicznego, Glówny Specjalista w Pionie Technicznym Komitetu do Spraw Radia i Telewizji
Od roku 1981 - czlonek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" PRiTV i sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" PRiTV, internowany w Bialołęce i Jaworzu od 13 grudnia 1981 do 10 grudnia 1982, usunięty z pracy w Polskim Radiu i Telewizji.
Inicjator i wspólautor projektu ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji w roku 1981.
W latach 1982-1989 - rzemieślnik oraz producent filmów video, operator kamery.
Od roku 1985 - realizator, reżyser i operator ponad 20 filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych,
w tym nagrodzonych na Festiwalu Filmowym w Niepokalanowie. 
W roku 1989 i 1990 - rzeczoznawca sejmowy projektu ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji z ramienia Porozumienia Stowarzyszen Twórczych PRiTV oraz Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i Komitetu Obywatelskiego NSZZ "Solidarność
".
W roku 1989 - wspólorganizator, dziennikarz i kierownik techniczny Telewizyjnego Studia Wyborczego "Solidarność"
W latach 1989 - 1991 - członek i przewodniczacy Komisji Środków Społecznego PrzekazuKomitetu Obywatelskiego "Solidarność".
W roku 1990 wspólorganizator i koordynator Telewizyjnego Studia Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich.
W latach 1989 - 1991 dziennikarz telewizyjny, komentator, realizator programów, główny specjalista d/s analiz programowych przy Przewodniczącym Komitetu d/s Radia i Telewizji, autor realizowanego w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym cyklu programów " Studio Aktywnej Telewizji SAT " oraz cyklu filmów dokumentalnych  "Losy Polaków" . Jeden z inicjatorów utworzenie Telewizji Niepokalanów w roku 1994, przekształconej później w Telewizję Puls, w 2004 roku autor cyklu programów "Studio Aktywnej Telewizji" i chatów z autorami programów  Telewizji Puls.
W roku 1995 - kierownik i koordynator Telewizyjnego Studia Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich .
Od roku 1994 do grudnia 2005 roku - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
oraz prezes OCIC Polska, 
W latach 2002-2005 - tymczasowy wiceprezes Signis Polska - Międzynarodowej Katolickiej Organizacji do spraw Filmu i Audiowizji.
Czlonek Międzynarodowych Jury na Międzynarodowych Festiwalach Filmowych w Berlinie i Troi (Portugalia)
Od roku 1991 do 2001 - dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie
Od roku 1995 - dyrektor programowy i wykładowca Centrum Edukacji 2000
W latach 1994-1996 - dyrektor programowy i wykladowca Instytutu Multimedia 2000
W roku 1997 - wykładowca Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Stefana Wyszynskiego)
W roku 1995 - redaktor cotygodniowego programu radiowego "Klub Multimedia 2000" w Radiu „Józef"
Od roku 1992 - wspólorganizator, czlonek i b. przewodniczacy Konferencji Stowarzyszeń Katolickich.
Od roku 1993 - czlonek Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, obecnie czlonek Rady Programowej ORRK. 
Od roku 1996 do 2005 (rezygnacja) - przewodniczący Rady Fundacji dla Warszawy i przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu "Nasza Warszawa", inicjator uruchomienia Serwera Warszawywww.waw.org.pl 
Od 1999 r - redaktor naczelny i webmaster "Serwera Warszawy i Mazowsza"www.warszawa.org.pl, przekształconego
w Portal Warszawy i Mazowsza Fundacji Polska-Europa-Polonia  www.warszawa.mazowsze.pl
Od roku 1998 - członek Rady Naukowej Muzeum Kolekcji Jana Pawła II oraz Rady Naukowej Wydawnictwa "Golgota Wschodu" 
W roku 1998 - rzecznik prasowy i dyrektor Biura Prasowego Wojewody Warszawskiego.
Od 1998 r - Honorowy Obywatel San Diego (USA), zwolennik stałej współpracy Warszawy i Mazowsza z San Diego.
Od 1999 do 2001 r. - dyrektor Wydzialu Promocji i Współpracy z Zagranicą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego , a następnie - zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody. Inicjator utworzenia regionalnego portalu internetowego Wojewody Mazowieckiegowww.mazowsze.gov.pl, przekształconego w  www.mazowieckie.pl oraz konkursu na najlepsze strony internetowe Mazowsza.
Od roku 2001 do 2004r. - przesunięty przez nowego Wojewodę na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego.w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Od roku 2002 - przewodniczący Rady Programu Edukacyjno-Rozwojowego Spoleczeństwa Informacyjnego "Polska-Europa-Polonia", inicjator cyklu kilkunastu konferencji na Mazowszu pt. "Czy społeczeństwo informacyjne pobudzi inicjatywy lokalne?".
Od roku 2004 - prezes Zarządu Fundacji Polska-Europa-Polonia. 
W  roku 2004 - inicjator Polonijnego Przeglądu Multimedialnego w ramach Festiwalu Niepokalanów
 W roku 2006 - współdyrektor Polonijnego Festiwalu Multimedialnego "Polskie Ojczyzny 2006".