Ś.P. Kazimierz Stanisław Piaseczny
syn Tomasza Rudolfa Piasecznego i Ireny Piasecznej z domu Purskiej  urodził się 27 lutego 1947 roku w Giszowcu k. Katowic
 - po powrocie Ojca z wojennej emigracji. Był dzieckiem miłym i kochanym przez rodziców oraz  starsze siostry  Izę i Małgosię  .

Po przeniesieniu się Rodziny do Warszawy ukończył szkołę oraz studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej.
Pracował w Biurze Projektów BISPROL, w Przedsiębiorstwie  Systemów Komputerowych MERA SYSTEM, w Biurze Projektów BIPROWOD
i w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w którym należał do NSZZ „Solidarność” Był sumiennym, cenionym pracownikiem i lubianym kolegą,

Po śmierci Ojca przez wiele lat opiekował się chorą Matką, w kontakcie z siostrami, które założyły własne rodziny.  Dzielił ich troski i radości,  utrzymując
stałe kontakty z liczną,  zamieszkałą w kraju i zagranicą rodziną. Bardzo lubiany również jako niezawodny kompan w zabawach z najmłodszymi dziećmi
w powiększającej się rodzinie. Był też zapalonym filatelistą, entuzjastą muzyki i sportu, a także niezwykłym znawcą przyrody i miłośnikiem pieszych,
nierzadko samotnych wędrówek po polskiej ziemi. Po przejściu na emeryturę pogłębiał swoje życie religijne.
Był zafascynowany postacią i nauczaniem św. Papieża Jana Pawła II   i z wielką troską myślał o przyszłości Ojczyzny i  Kościoła. 
Ciężko przeżywany stan epidemii i liczne choroby, które go dotknęły w ostatnich latach osłabiły jego zdrowie.
Po wspólnie spędzonych z siostrą Małgosią i jej mężem Zygmuntem w Warszawie Świętach Zmartwychwstania Pańskiego i licznych kontaktach telefonicznych
 z drugą siostrą Izą i Rodziną w Anglii, Hiszpanii i Kanadzie - odszedł do Pana Boga w dniu 17 kwietnia 2020 r, w przeddzień Soboty Miłosierdzia Bożego.
Msza Św. Pogrzebowa odbyła się w dniu 8 maja 2020 r w Kościele Parafii św. Jakuba przy pl. Narutowicza w Warszawie.
Pochowany został w kwaterze 99/15/8 części katolickiej Cmentarza Prawosławnego przy ul Wolskiej 138/140 w Warszawie,
gdzie w kwaterze 81a/4/45 jest Grób Jego Rodziców. Na zawsze pozostanie w pamięci i w modlitwach Rodzin:  
Piasecznych, Szymańskich, Gutowskich, Purskich, Jaworskich, Rowińskich, Siwków, Henderson, Higueras i Łączyńskich.