FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKOW "

Rozmiar: 11223 bajtów
 
www.warszawa.mazowsze.pl/festpol
pep@fundacjapep.pl---festpol@warszawa.mazowsze.plFORMULARZ ZGŁOSZEŃ  

  AngielskiREGULAMIN
Polski


Angielski


PATRONAT
KOMITET HONOROWY2018KOMITET ORGANIZACYJNY

JURY FESTIWALU

   
FILMY 2017

    
PROGRAMY RADIOWE 2017 

    
PROGRAMY MUZYCZNE I MULTIMEDIALNE 2017

    
STRONY INTERNETOWE 2018


FUNDATORZY NAGRÓD


WERDYKT JURY

HISTORIA

Festiwal 2017


Festiwal 2016


Festiwal 2015


Festiwal 2014


Festiwal 2013


Festiwal 2012


Festiwal 2011


Festiwal 2010


Festiwal 2009


Festiwal 2008


Festiwal 2007


Festiwal 2006


Przegl±d 2005


FILMY


STRONY WWW


MULTIMEDIAFOTOGRAFIE


TV ON LINE
Serdecznie zapraszamy na
XIII FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2018"


Nadesłano ponad 100 prac z kilkunastu krajow >>
filmy, teledyski, programy telewizyjne, radiowe i multimedialne >>


Uroczyste Zakończenie Festiwalu odbędzie się
w sobotę 3 listopada 2018 r
w Centrum Prasowym SDP ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

godz.10.oo-15.3o Projekcje filmowe, spotkania z tworcami
godz. 16.oo - 20.oo Uroczyste Zakonczenie i Rozdanie Nagrod
Telewizja Polonia (Halo Polonia) wyemitowala w czwartek 13 wrze¶nia 2018,
powtórzon± dwukrotnie w pi±tek 14 wrze¶nia- rozmowa o Festiwalu "Losy Polaków".


Głównym przesłaniem Festiwalu jest
Jubileusz 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległo¶ci >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]

Festiwal "Losy Polakow" został wpisany do 5-letniego Programu „Niepodległa”
i od wiceministra MKiDN - Jarosława Sellina - pełnomocnika Rz±du RP
d/s Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległo¶ci >>

otrzymał zgodę na wykorzystywanie logo Programu.

W tym roku w dniach 12-14 pazdziernika br w Nowym Jorku (USA)
projekcje filmow min nagrodzonych na naszym Festiwalu
organizuje Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy >>,
ktore obok SDP jest jednym z partnerow naszego Festiwalu.

Zwiastuny niektorych zgloszonych filmow:

---
---

--

-----------------------------------
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]


Andrzej Siedlecki z Australii >>- laureat Festiwali "Losy Polakow" (trzeci od prawej strony)
m.in. za filmy o Piłsudskim i Konradzie - otrzymał Złoty Krzyz Zasługi >>.
Odznaczenie wręczył mu osobi¶cie Prezydent RP Andrzej Duda podczas pobytu w Australii.
Serdecznie gratulujemy zycz±c dalszych sukcesów i wielu nowych dzieł.

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

O Festiwalu "Losy Polakow 2018" i Patronacie Marszałka Senatu rozmawiano
podczas spotkania organizatorów Festiwalu z senator Janin± Sagatowsk±
- przewodnicz±c± Komisji Spraw Emigracji i L±czno¶ci z Polakami za Granic±
oraz dr. Grzegorzem Seroczyńskim - dyrektorem Biura Polonijnego Senatu RP.
Dariusz Parczewski z Wielkiej Brytanii podczas pobytu w Polsce
odebrał Nagrodę specjaln± z r±k dyrektora Festiwalu - Ryszarda L±czynskiego.


---

Wywiad w programie "Halo Polonia" TV Polonia 18 kutego 2018>>>
Apel Marszałka Senatu RP - Stanisława Karczewskiego do Polonii >>

=======================

Fundacja Polska – Europa - Polonia, główny organizator
Festiwali Polonijnych < Losy Polaków > wspiera wydanie kolejnej
ENCYKLOPEDII NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII
nad któr± pracuje prof. Zbigniew S. Piasek. ZAPRASZMY! >>

==============================

Dziękujemy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich >>za relacje
z pofestiwalowych projekcji filmów. Odbyły się one w USA i Kanadzie,
gdzie Wspomagali nas laureaci Festiwalu: prof. Janusz Supernak
i dr Jerzy Barankiewicz w San Diego oraz Violetta Kardinal w Kanadzie >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

================================

XII FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2017"

WERDYKT JURY pod przewodnictwem reż. Pawła Woldana:
Werdykt w pdf >>
--- Werdykt w html >>


Pierwsze nagrody w poszczegolnych kategoriach otrzymali: Jolanta Kessler
za film o premierze Olszewski, Malgorzata Brama za film "Kazimierz Leski" o Powstaniu
Warszawskim, Andrzej Siedlecki za filmy "Pilsudski, Dla Polski zyc" i "Konrad",
Wieslaw Kwapisz i Jolanta Horodecka-Wieczorek za "Wiatru tchnienie o Chopinie",
Cezary Ciszewski za "Otwary Ekran", Bogna /Lewtak-Baczynska za albumy muzyczne - "Poczatek wieku", Krzysztof Wyrzykowski za programy radiowe "Monte Cassino"
i "Serce oddal Polonii". Za wieloletnia tworczosc dla Polakow na całym swiecie
Nagrody Specjalne otrzymali: Anna Pietraszek >>, Janusz Supernak (USA) >>,
Jurij Goruliow >>(Bialorus), Ernestyna Skurjat-Kozek (Australia) >>,
Violetta Kardynal (Kanada)>> , Izabela Wałaska (Czeska Republika) >>,
Dariusz Parczewski (W.Brytania) >>, Eugeniusz Starky (USA) >>, Grazyna Preder >>.

Nagrody wreczali m.in. w imieniu Marszałka Senatu RP, dr Stanisława Karczewskiego
- Anna Kaczmarczyk - wicedyrektor Biura Poloni Senatu RP, w imieniu
Prezesa TVP SA, Jacka Kurskiego - wicedyrektor TV Polonia, Filip Fr±ckowiak.


Festiwal organizowany jest przez Fundację Polska-Europa-Polonia >>
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich >>
i
Fundacj± Solidarno¶ci Dziennikarskiej >>przy wsparciu organizacji polonijnych.

Honorowym Patronat Osobisty - prof. Stanisław Karczewski - marszałek Senatu RP.
Patronat Honorowy:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wsparcie finansowe Festiwalu:
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Urz±d d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja PZU

WSPÓŁFINANSOWANIE:

Rozmiar: 21034 bajtów --Rozmiar: 21034 bajtów
[Rozmiar: 10779 bajtów] --[Rozmiar: 10779 bajtów]

PATRONAT MEDIALNY  


[Rozmiar: 10779 bajtów]======[Rozmiar: 10779 bajtów]-----[Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]---[Rozmiar: 10779 bajtów]---- [Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]---[Rozmiar: 30415 bajtów]

WSPÓŁORGANIZATORZY ------------------PARTNERZY
      
[Rozmiar: 10779 bajtów]
-        [Rozmiar: 10779 bajtów] - [Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]-- [Rozmiar: 10779 bajtów]
  

PATRONAT HONOROWY

Rozmiar: 21034 bajtów
Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Rozmiar: 21034 bajtów
min. Piotr Glinski

KOMITET HONOROWY


Rozmiar: 21034 bajtów
Anna Maria Anders
senator RP
pełnomocnik Premiera
ds Dialogu Międzynarodowego


Rozmiar: 21034 bajtów
Michał Dworczyk
szef Kancelarii
Premiera RP


Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Szarek
prezes Instytutu
Pamięci Narodowej

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Jozef Kasprzyk
szef Urzędu ds Kombatantow
i Osob Represjonowanych

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Maria Jackowski
– senator RP, z-ca przewodniczacego Komisji Kultury i Środków Przekazu

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Żaryn
– senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

Rozmiar: 21034 bajtów
Dominik Tarczynski
– poseł na Sejm RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Jadwiga Wi¶niewska
– poseł do Europarlamentu

Rozmiar: 21034 bajtów
bp. Wiesław Lechowicz
delegat Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej


Dariusz Bonisławski
prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska
Rozmiar: 21034 bajtów
Andrzej Jaworski
– b. poseł na Sejm RP,
wiceprezes PKOl

Rozmiar: 21034 bajtów
Jacek Kurski
– prezes Telewizji Polskiej

Rozmiar: 21034 bajtów
Krzysztof Skowroński
– prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Rozmiar: 21034 bajtów
Piotr Łukasz Andrzejewski
– adwokat, b. senator RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Wiesław Jan Wysocki
- profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego

Rozmiar: 21034 bajtów
ks. Infułat Ireneusz Skubi¶
– honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Cytowski
b.przewodniczacy
Rady Polonii Swiata

Rozmiar: 21034 bajtów
Jerzy Czartoryski
– prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada

Rozmiar: 21034 bajtów
Alexander Maciej Jablonski
– prezes Instytutu im. Haleckiego w Kanadzie <

ORGANIZATOR

  Rozmiar: 11223 bajtów

Administrator -  "FUNDACJA Polska-Europa-Polonia". e-mail:  pep@warszawa.warszawa.pl  >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u