PROGRAMY MULTIMEDIALNE 2014

9M001   Zabierz mnie Mistrzu do Efrem – Poezje Karola Wojtyły śpiewa Ewa Błoch 44’ 41”
Ewa Błoch  Wydawnictw Muzyczne Gold Records Barbara Andruchów

Album zawiera 12 pięknych pieśni z poezją Karola Wojtyły oprawione muzyką Ewy Błoch i aranżacjami Mikołaja Hertla. To połączenie fenomenu pisarstwa niezwykłego Papież w dziejach Kościoła Katolickiego, pięknej muzyki oraz rzadkiej piękności lirycznego głosu Ewy Błoch. Pieśniarka przenosi publiczność w świat zadumy i mądrej refleksji.

Ewa Błoch jest absolwentką Wydziału wokalnego Szkoły Muzycznej  II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. Zdobyła m.in. I nagrodę na II Ogólnopolskim Przeglądzie Religijnej Poezji Śpiewanej oraz wyróżnienie za osobowość artystyczną na XVI Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych. W repertuarze posiada wiele utworów wybitnych polskich poetów i kompozytorów. Śpiewa także arie i pieśni kompozytorów baroku, klasycyzmu i romantyzmu.

=============================================================

9M002  Piano compositions na tematy narodowe, religijne i in...  47’30” Dagny Baczyńska-Kissas 

CD zawiera kompozycje klasyczne głównie na tematy narodowe i religijne autorstwa pianistki, kompozytorki i teoretyka muzyki - Dagny Baczyńskiej-Kissas. Na CD znajdują się :                                                                  1/ Husaria - utwór poświęcony bohaterskiej Husarii Polskiej w rocznicę bitwy pod Wiedniem – 1683 r. - dedykowany córeczce Kallince,

2/ Modlitwy (Cykl 8 utworów)  : I Modlitwa Wiary  II Modlitwa Miłosierdzia (Ave Maria) 
III Modlitwa o ratunek (Niepokój duszy) - dedykowany Ukochanej Śp. Babci  Mirusi
 IV Modlitwa – Agnus Dei  (Marsz Żałobny) - dedykowany Ukochanej Śp. Babci  Wisi     
V Modlitwa Dusz (Lux aeterna) VI  Modlitwa Aniołów (Drzwi do nieba) VII  Modlitwa Odnowy (Bogurodzica) VIII  Modlitwa – Światło Boga
3/ Nokturny - Baśnie  

  Dagny Baczyńska-Kissas jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie - Wydziału Fortepianu w klasie prof. B. Kawalli (2004 r.), Wydziału Teorii Muzyki  (2005 r., z wyróżnieniem) oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Fortepianu w klasie prof. A. Stefańskiego ( 2006 r.). Pianistka brała udział w eliminacjach XV Międzynarodowego Konkursu im. F.Chopina w Warszawie w 2005 r., gdzie została przyjęta na podstawie dossier i bardzo dobrych opinii wybitnych chopinistów i laureatów Konkursu Chopinowskiego m.in. K. Kennera i F. Killian, jak i w eliminacjach do XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 2010 r., a także w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu w 2008 r. oraz w innych ogólnopolskich konkursach pianistycznych. W 2011 r. Dagny Baczyńska Kissas otrzymała II Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie  "Chopin XXI wieku" za jej nagrania fortepianowe recitali chopinowskich oraz za choreografię i wykonanie baletowe etiudy baletowej do muzyki F. Chopina. Uczyła się także w Paryżu w szkole Radio France.                                                                                  Brała również udział w nagraniu dwóch albumów CD nagrodzonych dwoma III Nagrodami na Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu w Częstochowie w 2009 r., z muzyką Bogny Lewtak-Baczyńskiej oraz z klasyką w wykonaniu Dagny Baczyńskiej-Kissas, w nagraniach nagrodzonych I-szą Nagrodą w 2010 r.. Dagny Baczyńska-Kissas ma w swym dorobku solowe płyty pianistyczne z utworami F. Chopina, O. Messiaena, F. Liszta, S. Rachmaninowa, K. Serockiego, A. Malawskiego, K. Szymanowskiego, O. Respighiego, liczne koncerty w Polsce i w Grecji  oraz wydane drukiem artykuły teoretyczne z zakresu wykonawstwa muzycznego i estetyki muzycznej.              

=============================================================

9M003 Zapomniane i wyjątkowe pieśni narodowe i in. Album 2 CD - ok. 120’  Bogna Lewtak-Baczyńska prod. Galeria Autorska i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej

adres producenta /dystrybutora

Album CD zawiera wyjątkowe utwory, głównie narodowe, zapomniane i nie upowszechniane, jak np.  o śmierci bohaterskiej Księcia Józefa Poniatowskiego - bohatera narodowego i marszałka Francji, jak utwory ze zbiorów Oskara Kolberga, pieśni Orląt Lwowskich, legionowe i z okresu powstań i zaborów, wzruszający utwór o dzieciach-harcerzach w Powstaniu Warszawskim, romanse spod zaborów i inne.

Bogna Lewtak Baczyńska - Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziału Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Studia aktorskie w teatralnych szkołach  przy teatrach w Paryżu. Asystent w ASP w Warszawie w latach 1977 - 1992. Asystent teatralny i filmowy wielu wybitnych polskich reżyserów, w tym K. Dejmka i J. Rakowieckiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Staże reżyserskie w l' Opera de Paris w operach z udziałem L. Pavarottiego i S. Ozawy, w paryskim Theatre de Chaillot u słynnego A. Vitez'a. Udział w ok.110 wystawach malarstwa i rysunku - w tym w  ponad trzydziestu ośmiu indywidualnych i w ponad sześćdziesięciu ośmiu wystawach konkursowych zbiorowych w prestiżowych galeriach europejskich jak Grand Palais w Paryżu (wielokrotnie : Salon Jesienny, Salon Artystów Francuskich, Salon Niezależnych, Salon Realites Nouvelles), Vitry s/Seine, w Versailles, Muzeum w Reims, Palexpo w Genewie w Szwajcarii, Palexpo w Gandawie w Belgii, Hotel Hilton w Holandii, w Portugalii, w Carrousel du Louvre i in.. Laureatka 24 nagród -w dziedzinie malarstwa i rysunku w konkursach międzynarodowych na terenie Francji, a także nagród i wyróżnień literackich - w dziedzinie reportażu i poezji, nagród muzyczno-wykonawczych, filmowych i in... W 2013 r. Bogna Lewtak-Baczyńska  wydała z okazji 50-tej rocznicy śmierci Edith Piaf dwupłytowy prekursorski album we własnym wykonaniu w jęz. francuskim z  repertuarem E.Piaf (pierwszy tego rodzaju w Polsce) i najprawdopodobniej na świecie. Również w 2013 r. artystka przygotowała absolutnie prekursorski dwupłytowy album, w jej wykonaniu, również z rep. Edith Piaf, ale w jęz.polskim, w jej własnych tłumaczeniach. Wydanie albumu jest z nie znanych przyczyn - utrudniane.  Od 1994 r. Bogna Lewtak-Baczyńska prowadzi Galerię Autorską i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej w Warszawie. Jest także autorką  sztuk teatralnych, scenariuszy,  reportaży, poezji, felietonów i artykułów.                                                                                                                        

============================================================

9M004 NIC TO NIC. KRZYK  SERCA. JE NE REGRETTE RIEN" 2-gi album, wersje polskie     CD 01 - ok.45’ 28”, CD 02 - ok. 36’ 13”   Bogna Lewtak-Baczyńska prod. Galeria Autorska i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej

Galeria Autorska i Teatr Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej

Album CD „NIC TO NIC. KRZYK SERCA. Je ne regrette rien” - wersje polskie - to podobnie prekursorski album jak wydany w tym samym roku tj.2013 przez Bognę Lewtak-Baczyńską album utworów z rep,E.Piaf w jęz. franc.. Żadna solistka do tej pory w Polsce, a zapewne i w Europie, nie wydała i nie wykonywała tylu utworów z rep. E.Piaf w jęz. francuskim. Obecny album przedstawia prawie tyle samo utworów z rep. E.Piaf i innych pieśniarzy francuskich co poprzedni w jęz. francuskim, ale tym razem w polskich artystycznych tłumaczeniach na jęz. polski. opracowanych przez Bognę Lewtak-Baczyńską. Jest to absolutnie prekursorska praca. Dotąd nie dokonał tego żaden profesjonalny tłumacz w Polsce. Utwory przedstawione w obecnym albumie mają wielkie walory muzyczne, poetyckie oraz niekiedy w swych treściach przedstawiają pewne problemy obyczajowe i społeczne. Wymagają także w śpiewaniu dużej dyspozycji wokalnej, są bowiem utworami z tzw. "wyższej półki". Praca powyższego rodzaju służy również podwyższeniu więzi z Francją Polonii we Francji. Utwór nr 3 z 1-szego CD Bogna Lewtak-Baczyńska wykonywała publicznie z dedykacją dla Księdza Prałata Romana Indrzejczyka - kilkakrotnie - w Wieczorze Poetyckim Autorskim Księdza Prałata  Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego, śpiewając go w wersji francuskiej i polskiej. Natomiast utwór z "Nabucco" Verdiego o wolności może być szczególnie bliski Polakom w związku z ich narodową historią. Pomimo, że album od ponad roku jest gotowy do tłoczenia, monopolistyczne objęcie polskiego rynku przez firmy zachodnie blokuje wydanie tej prekursorskiej pracy jak i dystrybucję podobnie ambitnych albumów CD

Bogna Lewtak Baczyńska - Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziału Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Studia aktorskie w teatralnych szkołach  przy teatrach w Paryżu. Asystent w ASP w Warszawie w latach 1977 - 1992. Asystent teatralny i filmowy wielu wybitnych polskich reżyserów, w tym K. Dejmka i J. Rakowieckiego w Teatrze Polskim w Warszawie. Staże reżyserskie w l' Opera de Paris w operach z udziałem L. Pavarottiego i S. Ozawy, w paryskim Theatre de Chaillot u słynnego A. Vitez'a. Udział w ok.110 wystawach malarstwa i rysunku - w tym w  ponad trzydziestu ośmiu indywidualnych i w ponad sześćdziesięciu ośmiu wystawach konkursowych zbiorowych w prestiżowych galeriach europejskich jak Grand Palais w Paryżu (wielokrotnie : Salon Jesienny, Salon Artystów Francuskich, Salon Niezależnych, Salon Realites Nouvelles), Vitry s/Seine, w Versailles, Muzeum w Reims, Palexpo w Genewie w Szwajcarii, Palexpo w Gandawie w Belgii, Hotel Hilton w Holandii, w Portugalii, w Carrousel du Louvre i in.. Laureatka 24 nagród -w dziedzinie malarstwa i rysunku w konkursach międzynarodowych na terenie Francji, a także nagród i wyróżnień literackich - w dziedzinie reportażu i poezji, nagród muzyczno-wykonawczych, filmowych i in.. Ma na swoim koncie realizacje reżyserskie teatralne (z towarzyszącą własną scenografią).

 ===========================================================

9M005  Szukałem Was...teraz Wy mnie znaleźliście    Św. Jan Paweł II  - 37’26”  Maria Bukowska, Josef Miller (Australia)

 

Poetycko - muzyczny hołd złożony Św. Janowi Pawłowi II oparty na poezji: Św. Jana Pawła II, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Kamila Cypriana Norwida. Scenariusz został opracowany aby ukazać głębokie powiązanie i kontynuację między twórczością Św. Jana Pawła II i trzech polskich wieszczów. Św. Jan Paweł II pozostaje w naszych sercach jako wielki Polak  Patriota, Papież i Święty.

Maria Bukowska, poetka i aktorka Teatru Prób „Miniatura„ im. Jerzego Szaniawskiego w Melbourne Australia.
Josef Miller, profesjonalny pianista i kompozytor muzyki romantycznej, poeta, mgr.inż, urodzony w Warszawie, zamieszkały ma stałe w Melbourne Australia.

=========================================================================================

9M006 Sobótkom się kłaniaj. Sonety Karola Wojtyły  - 35’ Andrzej Rejman

Impresja muzyczna inspirowana tekstami Sonetów Karola Wojtyły w wersji estradowej – program poetycko – muzyczny.

Andrzej Rejman – autor muzyki, Tworzy od 1984, w dorobku wiele płyt i wydawnictw muzycznych. Specjalizacja – muzyka ilustracyjna, tworzy także piosenki, jest improwizatorem muzycznym aktywnym w dziedzinie współdziałania rożnych gatunków sztuki improwizowanej.