WERDYKT JURY VIII POLONIJNEGO FESTIWALU MULTIMEDIALNEGO
                      „POLSKIE OJCZYZNY 2013”

Grand Prix
Grzegorz Królikiewicz
– Mit o Szarym 8F070 , Wieczny tułacz 8F071                                                  

Filmy Dokumentalne
I Nagroda
Alina Czerniakowska – Ojczyzna dwóch narodów 8F059, Myśli o Polsce 8F057/8                           
II Nagroda
Tomasz Wiszniewski
– Adwokat ulicy 8F072 (Polska, Kanada)
III Nagroda ex equo
Piotr Zarębski – Polska-Bretania 8F012 , Krwawy poniedziałek 8F024
Agnieszka Porzezińska i Paweł Sobczyk Tajemnica Tajemnic   8F065

Programy TV i Edukacyjne                                                                                                                             
I Nagroda

Mariusz Jaszczurowski i Jan Zalewski – V Rajd Szlakiem  Hymnu 8F020 (Polska, Dania)
II Nagroda
Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska
  - Bracia Męczennicy 8F014
III Nagroda
Krzysztof Tadej – Nigdy nie zapomnę 8F005

Fabularny i dokument fabularyzowany

I Nagroda
Magdalena Buczkowska – Tajemnica Lasu Szpęgawskiego  8F048/49 , Stutthoff  8F047                  
II Nagroda
Sławomir Mazur – Miłość w czasach wyklętych 8F010
III Nagroda ex equo
TV Noe The Cell phone  8F037 (Republika Czeska)
Małgorzata Brama – Oberlangen 8F050

Nagroda Specjalna prof. Andrzeja Kryńskiego, prezesa Stowarzyszenia
Dziedzictwa Kulturowego Polonii
   
- Rok Strzeleckiego i Polonii Australii
Ernestyna Skurjat-Kozek - Humanitarne uczynki PE Strzeleckiego w Irlandii 8F030 (Australia)  
Nagroda Specjalna Adama Struzika-Marszałka Województwa  Mazowieckiego
Eugeniusz Starky
– Honor Miasta 8F052
Nagroda Specjalna Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
Zdzisław Sowiński
 „Prawdziwie spadła z nieba”   8F048

Nagroda Specjalna prof. Wiesława Wysockiego  UKSW                                                                                                  
TV Historia
  za filmy:  Rok 1863 - Przemysław Bednarczyk-8F073; Kronikarz czasu wojny
- Zbysław Orzechowski i Maciej Kuszewski-8F074  ; Wyspa władców - Zdzisław Cozac-8F076
Programy Radiowe
I Nagroda
Teatr im. Szaniawskiego (Australia)
Wieczernik Polski XXI wieku-8R007, Tylko miłość się liczy-8R006                                                                                                                                                           
 II Nagroda
Iwona Piętak – Ojczyzna do której wracam 8R0011
III Nagroda ex equo
Patrycja Gruszyńska-Ruman -
Witajcie w domu 8R002
Grażyna Preder – Stanisław z Irkucka 8R014, Z Sianowa do Australii 8R013

Multimedia
I Nagroda
Raj Media Porzezińscy 
audio-booki: Quo vadis,  Różaniec z JP2, Duchowy Fitness,  8M007-11
II Nagroda
Bogna Lewtak-Baczyńska 
Pieśni Kresów, Pieśni  Żołnierzy wyklętych 8M0013
III Nagroda
Beata Polkowska, Andrzej Rejman
 – Lustra 8M001

 Strony Internetowe spolecznościowe
I Nagroda
Głos Polonii  
https://www.facebook.com/blogspolduch 

II Nagroda
TV Interpolonia (Kanada)  Polish National Unity Inc
http://www.tvinterpolonia.com 

III Nagroda
Genealogia Rzeczypospolitej Polish Genealogy (USA)
https://www.facebook.com/genealogiapolska

Jury Polonijnego Festiwalu Multimedialnego

- reż. Paweł Woldan – przewodniczący Jury
- ks.  prof. Andrzej Kryński - Akademia Polonijna
- dr Joanna Kuźnicka - Akademia Polonijna
red. Inż. Zygmunt Gutowski- sekretarz Jury

Częstochowa  11.10.2013 r.