POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY „POLSKIE OJCZYZNY 2009”

X SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ

KONGRES ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLONII

KOMITET ORGANIZACYJNY POLONIJNEGO FESTIWALU MULTIMEDIALNEGO

DYREKTORZY FESTIWALU: 

red. inż. Zygmunt Gutowski
Prezes Fundacji Polska – Europa – Polonia
Dyrektor Programowy Festiwalu

ks. prof. dr hab. Stanisłw Łupiński
Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

ks. prałat prof. dr Andrzej Kryński
Prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie
ds. Współpracy Międzynarodowej
Prezes Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

dr Maria Urbaniec
Pierwszy Prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

* * * * *

Agata Kalinowska-Bouvy
Prezes Vox Pelegrina
Organizator Salonu Książki Polonijnej

dr Katarzyna Węcel-Ptaś
Akademia Polonijna w Częstochowie
Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Magdalena Pluskota
Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii

mgr Ewa Derda
Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Maria Szymańska
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Kolekcji Jana Pawła II

Magdlena Kozerska
Wiceprezes Fundacji Polska – Europa – Polonia