POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY „POLSKIE OJCZYZNY 2009”
X SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ     
KONGRES ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLONII

Wysoki Patronat

JE Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent III RP

Komitet Honorowy

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP

Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr inż. Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowa

Maciej Płażyński
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Raphael Steger
Ambasador Meksyku w Polsce

ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

prof. dr hab. Jan Malicki
Dyrektor Biblioteki Śląskiej

Piotr Łukasz Andrzejewski
Senator RP, Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu