Fundatorzy nagród

w Polonijnym Festiwalu Multimedialnego

„Polskie Ojczyzny 2009”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Akademia Polonijna w Częstochowie

Instytut Edukacji i Rozwoju

Urząd Miasta Częstochowa

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

Piotr Łukasz Andrzejewski
Senator RP, Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu

Przedsiębiorstwo WKRĘT-MET z Częstochowy

ks. kanonik Witold Nagórski