Wystawa Uliczna w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Od
 1 marca 2016 w wystawie ulicznej przy ul. Śmiałej 28 w ramach ekspozycji Galerii Autorskiej i Teatru Well Art Bogny Lewtak-Baczyńskiej  jest wyeksponowana wystawa malarstwa, grafiki, rzeźby, plakatu artystów warszawskich przygotowana w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Wystawa została zorganizowana z prywatnych środków finansowych biorących w niej udział artystów. Obrazy, grafika, rzeźba i in. zostały przedrukowane na plastikowe panele. Wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym prezentujemy obecnie również jako wystawę internetową, częściowo na stronach “Solidarni 2010” jak i za kilka dni będzie udostępniona na stronie internetowej : www.bognalewtakb.pl   aby umożliwić zapoznanie się z nią szerszej publiczności. Poniżej przedstawiamy tytuły prac i nazwiska wystawiających artystów.

                            Artyści wystawiający i tytuły prac :
1 Jezu, wyratuj – Hanna Korecka
2 Artyści biorący udział w wystawie i tytuły prac – Bogna Lewtak-Baczyńska
3 Katownia – Jerzy Teper
4 Rtm Witold Pilecki – Ostatnie chwile – Bogna Lewtak-Baczyńska
5 Gen. Leopold Okulicki – Proces moskiewski – Bogna Lewtak-Baczyńska
6 Bastion Powstania Warszawskiego – Jerzy Teper
7 Katownia II – Hanna Korecka
8 Katownia III – Hanna Korecka
9 … - Kazimierz Furga
10 Pamięć PL – Hanna Haska
11 Łączka II. Żołnierze Wyklęci – Hanna Haska
12 Zmartwychwstanie Powstania. Hołd Żołnierzom Wyklętym – Larysa Jaromska
13 Hołd Wyklętym – Larysa Jaromska
14 Wierni prawom ojczystym
(w wystawie internetowej, w wystawie ulicznej : Zmartwychwstanie Łazarza) – Larysa Jaromska
15 Aleksander Szuch – współpracownik WiN – Bogna Lewtak-Baczyńska
16 Janusz Szuch – w II konspiracji w służbie gen.Leopolda Okulickiego – Bogna Lewtak-Baczyńska
17 Na kursie i na ścieżce (tylko w wystawie internetowej) – Hanna Korecka

Przy okazji powyższej wystawy zespół naszej Galerii-Teatru pragnie zaznaczyć iż uważamy, że do tego rodzaju narodowych tematów powinien być udostępniony artystom Gmach Zachęty, która w międzywojniu pełniła rolę galerii propagującej sztukę polską i po to została wybudowana ze składek społeczeństwa w końcu XIX wieku.
Również, wydaje nam się, jak i innym koleżankom i kolegom artystom, że wystawom związanym z historią Polski powinna służyć Galeria Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a w innych rejonach Polski artystom polskim powinny być udostępniane inne reprezentacyjne galerie narodowe wojewódzkie.
Ponadto pragniemy poinformować, że Bogna Lewtak-Baczyńska, jedna z laureatek z 2015 r. prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf, była pierwszą osobą w Polsce, która wykonywała i nagrała utwory Żołnierzy Wyklętych (z II konspiracji) na CD p.t. „ Pieśni Kresów, Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Andersa, Żołnierzy zamordowanych z list katyńskich – 70-ta rocznica ludobójstwa ukraińskiego OUN-UPA dokonanego na Polakach”, 2013 r. Powyższa płyta została wydana prywatnymi środkami i uzyskała w 2013 i w 2014 r. dwie nagrody na dwóch kolejnych międzynarodowych festiwalach – Multimedialnym Festiwalu Polonijnym „Polskie Ojczyzny 2013” w Częstochowie i na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Multimedialnym w Niepokalanowie.
W imieniu kolegów artystów zapraszam do obejrzenia naszej ulicznej wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym przy ul. Śmiałej 28. Załączam plakat wystawy.
Wystawa prezentuje również dwóch Żołnierzy Wyklętych z mojej najbliższej rodziny.
Bogna Lewtak-Baczyńska